Brandwerendheid

Bij toepassingen in publieke ruimtes geldt: Dock Four is een aankledings- of inrichtingselement en volgens het Bouwbesluit 2012 art. 7.4. dient er sprake te zijn van een ondergeschikte bijdrage aan brandgevaar. In de meest voorkomende verschijningsvormen (een beperkt aantal m2’s) levert Dock Four een ondergeschikte bijdrage aan brandgevaar. Daarom worden er geen verdere eisen gesteld.

Indien geen ondergeschikte bijdrage aan brandgedrag geleverd wordt of er is sprake van een bijzondere gebruiksfunctie, dan kunnen eisen gesteld worden ten aanzien van brandklasse en rookklasse.

                                      

 

                                       

Brandwerendheid

Bij toepassingen in publieke ruimtes geldt: Dock Four is een aankledings- of inrichtingselement en volgens het Bouwbesluit 2012 art. 7.4. dient er sprake te zijn van een ondergeschikte bijdrage aan brandgevaar. In de meest voorkomende verschijningsvormen (een beperkt aantal m2’s) levert Dock Four een ondergeschikte bijdrage aan brandgevaar. Daarom worden er geen verdere eisen gesteld.

Indien geen ondergeschikte bijdrage aan brandgedrag geleverd wordt of er is sprake van een bijzondere gebruiksfunctie, dan kunnen eisen gesteld worden ten aanzien van brandklasse en rookklasse.

                                      

 

                                       

 

 

 

Dock Four kan met haar samenstellende componenten: de diverse harde en zachte bekledingsmaterialen, de akoestische schuimen, het MDF en het ABS-ophangsysteem direct of met enkele extra maatregelen aan bepaalde brand- en rookklasse eisen voldoen.

 

Efectis Nederland (voormalig TNO), laboratorium voor brandtesten heeft het brandgedrag van Dock Four in diverse samenstellingen getest en een rapport uitgebracht. Testresultaten op aanvraag verkrijgbaar.

 

Neem contact op met het team Dock Four om bijzondere gebruiksfuncties te bespreken.

 

 

 

 

 

 

Dock Four kan met haar samenstellende componenten: de diverse harde en zachte bekledingsmaterialen, de akoestische schuimen, het MDF en het ABS-ophangsysteem direct of met enkele extra maatregelen aan bepaalde brand- en rookklasse eisen voldoen.

 

Efectis Nederland (voormalig TNO), laboratorium voor brandtesten heeft het brandgedrag van Dock Four in diverse samenstellingen getest en een rapport uitgebracht. Testresultaten op aanvraag verkrijgbaar.

 

Neem contact op met het team Dock Four om bijzondere gebruiksfuncties te bespreken.